Generalforsamling Faster Forsamlingshus

View Calendar
28/02/19 18:30 - 22:00

GENERALFORSAMLING I

FASTER FORSAMLINGSHUS

torsdag den 28. februar 2019 kl. 18.30

Vi begynder med den traditionelle spisning (a 50 kr. pr. kuvert), derefter generalforsamling med

dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Kassereren fremlægger revideret regnskab

4) Indkomne forslag

5) Valg til bestyrelsen: på valg er

     Per Kjær, Videbækvej

     Poul Junge, Birkevænget

6) Valg af revisor: på valg er Kristen Højbo Jansen

7) Eventuelt

Vel mødt                                                      Bestyrelsen

Af h.t. spisning er tilmelding nødvendig til Mogens Rasmussen på tlf. 4143 6815 senest mandag 25/2.

TOP