Udflugt med højskole og kirke

View Calendar

Afgang fra Faster skole kl. 8:30 – hjemme ca kl 17:00

Udflugten går denne gang til Fredericia. Vi nyder formiddagskaffen på et stop undervejs.

Vi skal besøge Christians kirken, hvor vi får fortalt om alterudsmykning og ronzeportal af Kunstneer Bjørn Nørgaard.

Frokosten indtager vi på soldaterhjemmet. Som dessert får vi fortalt om deres veteranarbejde blandt tidligere udsendte soldater.

Voldene i Fredericia skal vi også besøge, og her bliver der plads til en god kop eftermiddagskaffe.

Vi glæder os til en dejlig dag i godt selskab.

En tur i Jylland med mad og drikke, pris 300 kr

Tilmelding senest 14. september til Margit 6128 4330 eller Kristian Ahle 2175 4374

Hilsen Faster Sogns Højskole og Faster Menighedsråd

TOP