lørdag, 08 januar 2022 / Udgivet i
Aktiv Faster’s årsmøde, hvor vi vil fortælle om årets gang.
 
Det er en god mulighed for vore repræsentantskabs foreninger, og som borger i sognet at deltage, og måske komme med input og forslag til bestyrelsen.
 
Vel mødt.
 
Venlig hilsen
Aktiv Faster