Generalforsamling Faster Mejeri

/ / Nyhed

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Faster Mejeri torsdag den 18. juni kl 19.00 i lokalerne på Mejeriet.
Der vil blive fremlagt beretning, regnskab og udtrukket anparter.
På valg er Hans Martin Jensen og Birgitte Lund – begge modtager genvalg.
Forslag der ønskes medtaget på generalforsamlingen skal sendes til formanden inden.
Grundet Corona vil der ikke være forplejning denne aften.