Generalforsamling i Astrup Vandværk

/ / Nyhed

afholdes mandag den 14. marts 2022 kl. 19.00 i Aktivitetshuset i Astrup med følgende dagsorden:

  valg af dirigent
  bestyrelsens beretning
  det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse
  budget for det kommende år forelægges til godkendelse
  valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg er:
  Svend Erik Olesen, Astrup og Johannes Kaasgaard, Ejstrup
  valg af reg. revisor/statsaut. revisor – på valg er: Beierholm Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Sletten 45, 7500 Holstebro
  behandling af indkomne forslag
  eventuelt

Efter generalforsamlingen er vi vært ved smørrebrød og kaffe m/tilbehør.

                        Astrup Vandværk A.m.b.A. – Bestyrelsen