GENERALFORSAMLING I FASTER FORSAMLINGSHUS

/ / Nyhed

torsdag den 24. februar 2022 kl. 18.30 i forsamlingshuset.

Vi begynder med den traditionelle spisning, derefter generalforsamling kl. 19.30 med dagsorden:

     Valg af dirigent

     Formandens beretning

     Kassereren fremlægger revideret regnskab

     Indkomne forslag

     Valg til bestyrelsen – på valg er:

           Kjeld Jensen

           Henning Nielsen

           Mogens Rasmussen

     Valg af revisor – på valg er:

          Hans Olesen

     Eventuelt

Bestyrelsen

Af h.t. spisning er tilmelding nødvendig til Mogens Rasmussen på tlf. 4143 6815 senest mandag 21/2.