Husk generalforsamling i Faster Andelsmejeri onsdag den 9. marts

/ / Nyhed

Generalforsamlingen starter kl 19:00 i Aktivitetshuset.

Dagsorden:

   Valg af dirigent

 

   Bestyrelsens beretning V/ Dennis E Jensen

 

   Fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år

 

   Udlodning af overskud

 

   Fastsættelse af kontingent

 

   Forslag fra medlemmerne

 

   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg er Hans Martin Jensen og Birgitte Lund

 

   Valg af revisor – på valg er statsaut. Revisionsselskab Partner, Skjern

 

  evt.