Det har været en svær opgave at udpege modtageren. I år var vi ikke helt enige, men med lidt diskussion frem og tilbage, nåede vi frem til én. Den valgte er en person, som favner bredt og er aktiv i sognet i flere forskellige forbindelser. Han lyser op – giver varme – giver energi – brænder for noget – han er en man holder af. Han er med til at tænder flammen i Faster sogn.

 

Prismodtager 2006 er Otto Gudiksen.

 

 

Indstillingen lød sådan:

 

Otto Gudiksen har givet en hånd med mange steder, ganske stille og uden de store armbevægelser. Nævnes kan: i “Æ BindeLaug”, som besøgsven, ved opførelsen af Aktivitetshuset, da der skulle lægges fliser ved købmandsbutikken, ved flag-hejsning/-nedtagning i byen, og i det hele taget, hvor der er hjælp behov. Og altid uden at gøre opmærksom på egen tilstedeværelse. Men han gør en forskel! 

 

Tillykke til Otto.

Årets kandidater

Otto Gudiksen

Har givet en hånd med mange steder, ganske stille og uden de store armbevægelser.

 

Jørgen Madsen

Har visioner med øje for helheden. Forstår kunsten at få andre med på sine idéer og samler på den måde sognet om de opgaver, der skal løses, når man ønsker at udvikle og fastholde et godt sogn, med muligheder for både unge, deres forældre og de ældre.

 

Kristian Kristensen

Kristian har gjort og gør stadig en kæmpe frivillig indsats i forbindelse med Aktivitetshuset. Kristian vasker Aktivitetshusets gulve én gang om ugen. Man må håbe, at han nyder jobbet, vi andre nyder resultatet. Han er meget hjælpsom.

 

Birgitte og Niels Lund

Gør en kæmpe indsats omkring Aktivitetshuset. Niels har endvidere gjort et stort stykke arbejde i at få badminton for børn op at stå.

 

Birte Larsen

Står i spidsen for vores velfungerende købmandsbutik. Gode resultater som tyder godt for fremtiden.

 

Per Hindhede

Han er meget venlig.

 

 

Jens Kragh

Han er meget hjælpsom med haverne og andet.

Årets komitee

Trudy Hessels fra Sogneforeningen

Ejvind Kristensen fra Seniorklubben

Merete P. Bilberg fra FBG

Poul Junge fra Faster Andelskasse