Der er flere af kandidaterne som gør en stor indsats for aktiviteter i sognet, og altid giver en hånd med og det er utrolig flot og prisværdigt, men vi har i år lagt meget vægt på, at modtageren gør sognet til et bedre sted at bo og er med til at skabe positiv omtale af sognet.

 

Derfor var valget faktisk ikke så svært for én adskiller sig væsentlig fra de andre.

Fasters Flamme 2008 er Jørgen Madsen.

 

I indstillingerne lød det:

Jørgen er med til at gøre Faster sogn attraktiv på en god og spændende måde og yder en utrættelig indsats for sognet. Han er kreativ i sin tankegang, tænker visionært og har “skæve”vinkler på fremtidsmuligheder. Med sit rolige og venlige væsen er Jørgen en vellidt person.

Han har desuden en unik evne til at samle foreninger i et positivt fællesskab. Jørgen har været engageret i mange aktiviteter, projekter og foreninger. Han gør et stort arbejde for Aktiv Faster, hvor han er formand, og for projekt Faster Andelsmejeri, hvor han også er med i bestyrelsen.

Jørgen hejser flaget for lokalområdet den ene gang efter den anden. Jørgens flamme brænder stærkt for vores område. Vi håber han ved, hvilken forskel han gør.

 

Tillykke til Jørgen.

Årets kandidater

Hermed de kandidater, som er blevet indstillet til Fasters Flamme 2008. Nogle har skrevet meget i deres indstillinger, andre kun nogle få korte sætninger, men det har ingen betydning, når komiteen skal til at udvælge årets flamme.

 

Martin Andersen

Gør et stort arbejde i forskellige sammenhænge indenfor FBG, det selvom han bor i Skjern. Altid frisk og positiv.

 

Inger Marie Kristensen

Arbejder benhårdt for at Faster Skole skal være en god skole med et godt omdømme, men har flere odds imod sig ved kommunesammenlægning mv. Hun viser engagement i hver enkelt elev. Området nyder ikke kun godt af hende som skoleinspektør, men også i forskellige udvalg. Hun brænder for nye tiltag Hun har en positiv indgang til opgaverne og går ofte forrest. Hendes positive livssyn har en afsmittende virkning. Kommer “udensogns” fra med en brændende energi- men brænder sin energi af her til glæde for en levende institution.

 

Laila Gudiksen

Gjort en stor indsats for “Æ-Bindelaug”. Hun leder senior dans og altid klar til at give en hjælpende hånd. Hun har en stor ildhu.

 

Jørgen Madsen

Han yder på alle måder en utrættelig indsats for sognet. Han hejser flaget for lokalområdet den ene gang efter den anden. Han er initiativrig, visionær og kreativ i sin tankegang har “skæve” vinkler på områdets fremtidsmuligheder. Han vil så gerne vise alle, hvilket fantastisk sted vi har her, og hvilke muligheder her er. Jørgens flamme brænder stærkt for vores område. Vi håber han ved, hvilken forskel han gør.

 

Henning Kristensen

Det kæmpe arbejde han har lagt i indsamling af gammelt jern mm. for at tjene penge ind til FBG. Har lagt et kæmpe arbejde i at holde Faster Sogn foran, ved at kæmpe for udvikling af vores lokalsamfund. Flammen kunne også gå til hele familien, der jo alle må undvære ham meget af tiden.

 

Hanne Kristensen

Hun er altid en smilende og snakkende ungdomsfodboldtræner. Hun startede Kridtbanden op i FBG. Var med til at starte mor-far-barn fodbold op. Er med i gruppen, der startede den succesfulde Faster-Astrup hjemmeside op. Har været med til at starte og sætte Faster Badmintonklubs ungdomsafdeling på Danmarkskortet (Ringkøbing-Skjern Kommunes største ungdomsafdeling). Er hygge/hjælpetræner i gymnastik. Har i flere år været chef i forplejningsudvalget. Sidder i FBG’s bestyrelse. Sidder i Faster Badmintonklubs bestyrelse. Chefredaktør på Sportsnyt og har stået for den flotte fornyelse af bladet. Underviser i forskellige idrætsaktiviteter på Sommerskolen. Siger aldrig nej, når hun bliver spurgt om at være med i nye opgaver og udfordringer.

 

Niels Bakmann

Niels er i den grad en “Fasters Flamme”. Med sit altid gode humør lyser han op og spreder en god stemning. Han hygger om børnene, charmerer pigerne og hygger med drengene. Deltager frisk i næsten alt, hvad der bydes ind til og er en meget aktiv deltager og arrangør i seniorklubben. Aktiv i vandværket. Senioridræt, udflugter og højskolekomsammen. Og som pølsemand er han helt fænomenal, når han efter sognefesten langer hotdogs over disken til de sultne festdeltagere. Men bedst af alt – det altid gode humør!

 

Karen Madsen

Karen gør en masse frivilligt arbejde i forbindelse med Aktivitetshuset; servering, rengøring i og udenfor Aktivitetshuset, kioskpasning.

 

Birgitte Lund

Birgitte Lund, er et virkelig stort aktiv som et lille lokalt samfund som vores ikke kan undvære. Mange af hendes timer går med lokalt arbejde, som hun virkelig brænder for. Hun har blandt mange gøremål stået for udarbejdningen af den lille trekant, og været tovholder i selve arbejdet omkring dette. Hun er en ivrig hjælper/igangsætter når der skal ske noget nyt i børnehaven eller på skolen, såsom nyt sand i sandkassen, pileflet, ansættelse af nye folk, maling af skolen osv. Far/mor/barn gymnastikken har hun også med glæde og lyst sat sit præg på de sidste mange år, hvor mange har nydt de gode gymnastiktimer, især børnene. Alt i alt en pige fuld af sprudlende energi, initiativ og gåpåmod, som virkelig yder en stor indsats på mange områder i vores lokalsamfund. En pige vi virkelig skal sætte pris på herude, da det er disse mennesker vi virkelig har brug for, for at kunne overleve i de små samfund.  Hun er der altid til at give en hjælpende hånd, hvis der er brug for det.

 

Motorcykelklubben Ravens MC Moorland

Har i år gennemført deres “Fjorden Rundt” for 12. gang. Klubben er i høj grand med til at gøre Astrup positivt kendt viden om, ligesom man altid oplever dem positive og imødekommende. Deres seneste udbygning af arrangement med at lukke Højevej, har klubben samtidig indbudt sognets foreninger og andre interesserede til at være med i det årlige arrangement.

 

Jan Vestergaard

Deltaget aktivt i Aktiv Faster, helt fra dengang Aktivitetshuset begyndte at tage form og til i dag, har Jan taget sin tørn, især hvad det praktiske angår har han brugt sin viden og overblik. Uanset hvilke problemer der måtte opstå, er Jan altid villig til at hjælpe med at løse opgaven. Jan har også været med, ved den udvikling som mejeriet er i sin begyndelse på, igen med overblik og en god sund holdning, man er tryg ved at han sidder i bestyrelsen, man føler at han brænder for projektet. Jan spiller også oldboys fodbold, her er han en rigtig sportsmand, som har forståelsen for holdspillet, han er vellidt på holdet, som den gode kammerat han er.

 

Jens Schmidt

I forbindelse med renovering af Astrup’s forsamlingshus har han ydet et fantastisk stykke arbejde som frivillig koordinator for projektet. Han forstod at få fat i de folk til projektet, som der var brug for. Stille og rolig var han og deltog også selv i alt forefaldende arbejde. Det var bare super, han fortjener et klap på skulderen.

 

Kristian Kristensen

Hvem skal være Fasters Flamme? Det kan kun være en, efter vores mening, han har gjort en stor arbejdsindsats ved Aktivitetshuset  – det er Kristian Kristensen.

 

Årets komitee

Trudy Hessels fra Aktiv Faster

Bodil Moesgaard fra Seniorklubben

Merete P. Bilberg fra FBG

Poul Junge fra Faster Andelskasse