Minilandsstævne – rettelse til seneste omdelte Sognet rundt

/ / Nyhed

Tirsdag d. 21. feb. var der indbudt til temadrøftelse af ideen “Minilandsstævne 2023 i Den Gyldne Banan” (Borris, Række Mølle og Faster/Astrup) Et meget velbesøgt møde med ca 60 deltager som alle kom med gode input til debatten. Et par ar konklusionerne var:
Mega god ide som der bestemt skal arbejdes videre med
Forsommeren er en presset tid for mange forælder og foreninger i lokalområderne.
Planlægningen og italesættelsen kræver tid. Derfor vil 2024 være mere optimalt for afholdelse af det første Minilandsstæven.
Et planlægnings udvalg blev etableret med repræsentanter fra alle 3 områder.

Derfor: I Sognet rundt har vi opfordret til at sætte kryds d. 9-11 juni. Det gør vi stadig, men nu for at bakke op om den traditionsrige lokale sommerfest (10. juni) i forlængelse af Sportsugen.
MEN, – husk gør dig mental parat til Minilandsstævne i 2024.
Venlig hilsen det midlertidige Minilandsstævne udvalg