Sjov fredag

/ / Nyhed

I Aktivitetshuset i Astrup spilles der stadig bob mandag og
fredag kl. 9-11.30 med meget stor tilslutning.

Dette vil vi prøve at udvide til noget vi kalder
”Sjov Fredag (link)” den første fredag i hver måned.

Første gang bliver fredag den 2. september kl. 9.00 hvor vi
starter med gratis kaffe og et rundstykke. Og måske en
sang.

Derefter er der ”fri leg” med Bowls, Bob, Partners,
Rummikub og andre brætspil, håndarbejde eller en god
snak med hinanden.
Vi håber på en god tilslutning og en hyggelig formiddag.

Hvis det bliver en succes fortsættes der hver den første
fredag i måneden kl. 9.00.

Yderligere oplysninger på tlf. 60863524
Faster Seniorklub