tirsdag, 05 november 2019 / Udgivet i Nyhed
Uddeling af midler fra Sædding Hede Vindenergi

I henhold til VVM-redegørelsen, uddeles kr. 100.000,00 fra Sædding Hede Vindenergi årligt i 10 år.
Uddeling af midler fra Sædding Hede Vindenergi, har til formål at lade vindenergien bidrage positivt til området, der berøres af vindmøllerne.
Der uddeles kr. 30.000,00 til Astrup området og kr. 70.000,00 til Rækker Mølle området.
Midlerne må ikke uddeles til offentlige institutioner, og private virksomheder, herunder A/S, I/S og ApS.
4/7 af midlerne, uddeles til foreninger med størstedelen af medlemmer under 25 år.
3/7 af midlerne, uddeles til foreninger med størstedelen af medlemmer over 25 år.
Skriftlig ansøgning sendes til Sædding Hede Vindenergi, v/Jens Henrik Risager på mail: SHVindenergi@gmail.com


Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet der søges midler til samt kontonummer og navn på den underskriftsberettigede medlem i foreningen.
Ansøgningen skal være Sædding Hede Vindenergi i hænde senest den 1. december 2019 kl. 24.00.
Midlerne uddeles i løbet af december 2019.
På vegne af
Sædding Hede Vindenergi

tirsdag, 27 marts 2018 / Udgivet i Nyhed

Når vi kommer hen omkring sommerferien, skal vi gerne bruge 1 ungarbejder i alderen 15-17 år, til at hjælpe i butikken. Opgaverne er især kasseekspediton, men også vareopfyldning og andet forefaldende arbejde. Vi søger én som er gået ud af folkeskolen, som har interesse i købmandsfaget, og som kan arbejde 6-7 gange i løbet af en 3-ugers periode. Skriv en lille ansøgning med hvem du er, hvad du interesserer dig for og hvorfor du godt kunne tænke dig at arbejde hos købmanden. Vedlæg også gerne en kopi af seneste eksamensbevis. Papirerne afleveres til Jørgen i Astrup Købmandshandel, alternativt sendes på mail til 0761197@minkobmand.dk

søndag, 25 marts 2018 / Udgivet i Nyhed

Så er den nye hjemmeside for lokalområdet Faster-Astrup-Ejstrup i luften!

Den gamle hjemmeside blev etableret for ca. 12 år siden, og er desværre blevet teknisk forældet. Vi har igennem noget tid haft forskellige udfordringer med den. Derfor er det besluttet at lave en ny, men udgangspunktet er stadig det sammen – en portal for lokalområdet. Her finder man alt om foreninger, institutioner, erhverv, nyheder, aktiviteter osv. Udgangspunktet for driften af hjemmesiden er også fortsat, at den skal være selvkørende – at alle kan opdatere indhold på siden.

På hjemmesiden kan alle indsende nyheder, begivenheder og billeder, som man har kunnet gøre tidligere. Desværre er det ikke muligt selv at redigere i det indsendte efterfølgende, så hvis der er noget der skal rettes/slettes eller andet, så kontakt en af webmasterne.

Det er fortsat muligt at booke lokaler i Aktivitetshuset, men som noget nyt, skal der nu betales for lejen ved reservationen. Booking systemet er mere sikkert, så flere kan ikke længere booke på samme tider. Med betalingsløsningen sparer vi også en del frivillige timer på arbejdet med den efterfølgende opkrævning af lejen, som har været en stor arbejdsopgave.

Som noget nyt er der også mulighed for at se opslag fra vores facebook side på hjemmesiden.

Foreninger, erhvervsliv mm., som er interesserede i selv at vedligeholde deres sider på hjemmesiden kan få en adgang til ”back-end”.

I løbet af sensommeren vil vi holde nogle introaftener, hvor vil præsentere hjemmesiden mere – både for dem, som bare vil vises rundt, for dem, der vil lære selv at indsende nyheder, til galleriet osv., men også give lidt introduktion, til de brugere, der selv skal vedligeholde nogle af siderne.

Vi håber på, at I vil tage godt i mod hjemmesiden og gerne komme med ris, ros, forslag til forbedringer osv., så vi sammen kan udvikle hjemmesiden mere til gavn og glæde for os alle.

Med venlig hilsen

Hjemmeside-Banden

Hanne Vestergaard, Christa Vestergaard, Jeppe Vestergaard, Finn Bilberg og Merete Bilberg  

søndag, 25 marts 2018 / Udgivet i Billedgalleri

Post Content

søndag, 25 marts 2018 / Udgivet i Billedgalleri

Post Content

søndag, 25 marts 2018 / Udgivet i Billedgalleri

Post Content

søndag, 25 marts 2018 / Udgivet i Billedgalleri

Post Content

søndag, 25 marts 2018 / Udgivet i Billedgalleri

Post Content

søndag, 25 marts 2018 / Udgivet i Billedgalleri

Post Content

søndag, 25 marts 2018 / Udgivet i Billedgalleri

Post Content

søndag, 25 marts 2018 / Udgivet i Billedgalleri

Post Content

søndag, 25 marts 2018 / Udgivet i Billedgalleri

Post Content