Sognet Rundt og bladudvalget


Bladudvalgets opgave er, at udarbejde og distribuere Sognet Rundt. Sognet Rundt er et blad der husstandsomdeles i Faster Sogn og Fiskbæk by 4 gange om året, og som informere om arrangementer og aktiviteter i Faster Sogn.

Annoncepriser:

1/5 del A5 side annonceplads  =  kr. 500,00

2/5 dele A5 side annonceplads = kr. 800,00

Priser for husstandsomdeling i Faster Sogn og Fiskbæk by. (470 stk.)

Hvis du er virksomhed og ønsker at få en flyer husstandsomdelt sammen med Sognet Rundt er prisen kr. 1.500,00 pr. omdeling.

Hvis det er en forening koster det kr. 750,00 pr. omdeling.

Kontakt Hanne Vestergaard på tlf. 2330 4656 hvis du ønsker en omdeling.

De seneste udgaver af Sognet Rundt

2022

Sognet Rundt november 2022

Sognet Rundt august 2022

Sognet Rundt maj 2022

Sognet Rundt februar 2022

2021

Sognet Rundt november 2021

Sognet Rundt august 2021

Sognet Rundt maj 2021

Sognet Rundt februar 2021

2020

Sognet Rundt november 2020

Sognet Rundt august 2020

Sognet Rundt maj 2020

Sognet Rundt februar 2020

Bladudvalget

Caroline Lykke
6013 3562
caro.lykke@hotmail.com
Hanne Birgitte Madsen
Tlf. 2213 0445
madsenejstrup@mail.tele.dk
Hanne Vestergaard Kristensen
Tlf. 2330 4656
HV@ucrs.dk