Glemt detaljer?

Konfirmation 2020

Konfirmation i Faster og Borris 2020

Faster Badmintonklub afholder generalforsamling i Aktivitetshuset torsdag den 18. juni kl. 19.00. Dagsorden er ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen vil der være banefordeling til den kommende sæson, så mød op for også at booke en banetid. Vi glæder os til at se jer. Hilsen Faster Badmintonklub

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Faster Mejeri torsdag den 18. juni kl 19.00 i lokalerne på Mejeriet. Der vil blive fremlagt beretning, regnskab og udtrukket anparter. På valg er Hans Martin Jensen og Birgitte Lund – begge modtager genvalg. Forslag der ønskes medtaget på generalforsamlingen skal sendes til formanden inden. Grundet Corona vil der

Til info: Vi har ganske normalt åbent i pinsen, d.v.s. lørdag + søndag fra kl. 8.00-17.00 og mandag fra kl. 8.00-17.30

Kirkekalender

Hermed en opdatering på gudstjenester m.m i kirken

Valg til Faster Marie’s bestyrelse Nu er muligheden for at komme i bestyrelsen for Faster Marie, hvis hovedformål er at gøre det til en ekstra god oplevelse for vores/ sognets børn at gå i skole, børnehave og vuggestue. Og herigennem støtte udviklingen i vores lokalområde til gavn og glæde for alle. I år skal der

Nu er der endelig mulighed for igen at mødes til gudstjeneste i vores kirker! Vi starter op på torsdag, Kr. Himmelfartsdag, med gudstjeneste i Faster Kirke kl. 10.30 og på søndag d. 24. maj, er der gudstjeneste i Borris Kirke, også  kl. 10.30. Vel mødt!

Endelig kan vi igen samles til ÆLDRECAFÈ i Faster Kirkehus! Vi starter op igen på onsdag d. 20. maj til sædvanlig tid, kl. 9.30. Der vil blive taget alle de nødvendige forholdsregler i henhold til de gældende retningslinjer, så I kan trygt møde op! Føler nogen sig utryg, eller har brug for at få afklaret

Ejstrupsøerne

Så er der igen udsat fisk i Ejstrupsøerne. Fiskekort kan købes hos købmanden i Astrup eller bruge mobilpay nr.56893. Håber i får nogle gode oplevelser Venlig hilsen Aktiv Faster

Corona-news fra Faster/Hanning

Corona-pandemien sætter i den grad sit aftryk på foråret. I Faster/Hanning er det også en hård tid, men hvad får de forskellige aktører egentlig tiden til at gå med, nu hvor de ikke kan bruge tiden på fodbold? Det har F/H News sat sig for at finde ud af – læs med her: Hvad laver

Indbydelse til kaffe

Så er det i morgen torsdag at vores udplantningsmarked starter 🙂   Vi plejer jo altid at byde på kaffe og kage på mejeritorvet når vi starter vores blomstersalg, men p.g.a. Corona, kan vi desværre ikke tilbyde netop det i år.   Meeeen, set i lyset af det gode vejr i morgen, har vi besluttet

Vandværket har desværre haft et større ledningsbrud ved Granlyvej syd for Faster i går. Da bruddet endeligt blev fundet viste det sig, at det var mere kompliceret end forventet. Mod forventning måtte vi straks lukke for vandet for betydeligt flere forbrugere, idet det også viste sig, at et par vel over 40 år gamle hoved-ventiler

Kære alle Maj udgaven af Sognet Rundt bliver noget anderledes end normalt. Vi ønsker derfor hjælp fra alle jer, der har oplevet eller stået bag begivenheder, der er sket i Faster Sogn i denne Corona tid. Normalt er bladet fyldt med afslutninger fra vinteraktiviteterne, aktiviteter i sportsugen og andre aktiviteter hen over sommeren. Men sådan

Sportsugen 2020

FBGs bestyrelse har besluttet at aflyse alle aktiviteter i sportsugen 2020. Næste års sportsuge starter med børnefest fredag den 4. juni og slutter med sognefest den 12. juni.

Der er sprunget et vandrør i Faster – der arbejdes på sagen, nogle mangler derfor vand pt. eller trykket er lavt!

Udplantningsmarked hos købmanden

Husk at vi torsdag d. 23/4, starter årets store udplantningsmarked i Astrup Købmandshandel. Kom og se det store udvalg!

Kirkegårdsvandring

Grundet Corona er kirkegårdsvandringen den 11. maj udsat til maj 2021. Faster Sognearkiv og Faster Kirke

Her følger de seneste oplysninger vedrørende kirkelivet i Faster og Borris.

Den 12. maj skulle der være afholdt informationsmøde om det kommende menighedsrådsvalg, men pga. corona-krisen må orienteringsmødet udskydes. En ny bekendtgørelse betyder, at mødet flyttes til  Tirsdag d. 9. juni, kl. 19.00 i Kirkehuset i Faster. Denne aften afholder vi informationsmøde om det kommende menighedsrådsvalg, som finder sted til efteråret. Vi håber, at mange vil

Faster synger påsken ind

Påskedag den 12. april synges påsken ind. To mindre grupper mødes ved købmanden til påskesang og højtlæsning af påskens evangelium. Derefter vil grupperne på bestemte steder i Astrup synge påskesalmer og læse påskens evangelium. Så åben vinduer og døre og hør det gode budskab. Se på kortet, hvornår vi er hvor. Der vil være sat

TOP